Garvo BV

Garvo BV

FM 420 4x2T Medium, luchtvering
Volvo Dynamic steering, Rest & Relax-pakket, Media-pakket, Orlaco Corner Eye camera systeem
Garvo BV
Drempt